Specializované činnosti » Opravy spár panelových domů

Opravy spár panelových domů

Vzhledem ke vzrůstající poptávce jsme vytvořili novou sekci spárování panelových domů, opravy panelových spár - jedná se o kompletní renovaci spáry.

Tyto služby nabízíme bytovým družstvům a SVJ, kteří se rozhodli svůj dům nezateplovat z důvodů finančních, neboť návratnost financí při zateplení celého panelového domu trvá několik let nebo také z důvodů, že do objektu dilatačními spárami zatéká. Z těchto důvodů nabízíme kompletní renovaci dilatačních, okenních a parapetních spár.

Pracovní postup spárování panelových domů:

  1. Kompletní odstranění a vyčištění starých spár
  2. Následné vypěnění polyuretanovou pěnou - tepelně izolační vlastnost
  3. Penetrace spáry - spára perfektně připravena před tmelením
  4. Z důvodu estetického též oblepujeme spáry páskou - dle dohody
  5. Zatmelení spáry v hloubce 0,5 - 1cm speciálním spárovacím tmelem
  6. Nátěr spáry v libovolném odstínu - dle dohody
  7. Odvoz a likvidace starých demontovaných spár

Primárně užíváme materiály Den Braven, Soudal.

Doporučujeme - všem SVJ a Bytovým družstvům, která zvažují zateplení panelového domu kontaktním zateplovacím systémem, aby si též před zateplením nechali opravit panelové dilatační spáry. A to z důvodu, když jsou panelové spáry poškozeny, dochází k únikům tepla a par ze vnitř panelového domu a dochází tak k následné degradaci zateplovacího systému ze spodní strany (tedy z prostoru mezi panelem a samotným kontaktním zateplovacím systémem). Přitom v celkovém rozpočtu zateplení se jedná o zanedbatelnou částku a nemusíte mít další starosti, že se Vám bude zateplovací systém poškozovat.