Specializované činnosti » Ochrana budov a soch proti dosedání ptactva

Ochrana budov a soch proti dosedání ptactva

Systém proti dosedání ptactva vždy volíme dle místa ošetření. Na rovné plochy do 500mm jsou nejvhodnější hrotový systém, repelentní gel a lankový systém. Pro širší plochy a prostorové ošetření je vhodnější síťový systém. Pro čtvercové plochy jako jsou jednotky klimatizace 1 ÷ 10m2 kde je vyžadován přístup jsou vhodné drátové rotační systémy. Plašící systém má velmi omezenou účinnost, a lze jej použít pouze, jako preventivní ošetření otevřených prostor jako jsou terasy, střechy atp.

Hrotový systém spočívá v pokrytí chráněné plochy hroty, které mechanickým způsobem zabrání usednutí ptactva na ošetřenou plochu aniž by se ptáci poranili. Hrotový systém KRAUPNER® BLUE&RED LINE se skládá z plastového základního pásku, vyrobeného z UV stabilního polykarbonátu MAKROLON® od firmy Bayer® a hroty o průměru 1,3mm ze švédské nerezové pružinové oceli. Základní pásek systému je dlouhý 320mm. Hroty jsou do pásku upevněny mechanickým způsobem - lisováním. Délka hrotů závisí na typu systému od 108mm do 150mm. Systém se připevňuje k podkladu silikonovým tmelem nebo hřebíky (vruty) pokud je podklad dřevěný. Pokud je zvolena správná varianta systému a pokud je systém instalován dle technologického postupu je jeho životnost dle našich zkušeností minimálně 10 let. Pro správnou účinnost systému je třeba dodržet základní zásady ošetření, které jsou popsány v technologickém postupu. Velmi důležité je, že systém musí dokonale chránit náletovou hranu plochy, tj. okraj plochy, na který ptáci přistávají a ze kterého vzlétají. U ploch, které jsou velmi exponované, je vhodné, aby byly hroty zároveň s okrajem a nebo jej přesahovaly. Pokud systém bude daleko od okraje, ptáci na chráněnou plochu dosednou a funkce systému bude snížena.

Síťový systém je jediná 100% účinná ochrana lodžií, balkónů, světlíků a ochozů věží. Síť je upevněna kolem obvodu prostoru pomocí pružného ocelového rámu, který se skládá z ocelových oček upnutých do plastových hmoždinek, a kterými je protaženo ocelové lanko napnuté pomocí napínacího šroubu. K takto vytvořenému rámu, který je schopen přesně kopírovat obvod se připne pomocí malých karabinek síť. Materiál ocelového rámu a karabinek může být z nerezové nebo pozinkované oceli. Systém je diskrétní a ze země téměř nepostřehnutelný. Pokud je potřeba, může se použít barva sítě přesně podle podkladu a to bílá, černá nebo kamenná. Síť má oko 50x50mm a 1mm tenké vlákno a tedy nestíní chráněný prostor.

Instalace sítě trvá cca 3 hodiny dle přístupu a členitosti chráněného prostoru. Síť je možné instalovat díky velkému množství druhů upínacích komponentů na všechny typy podkladů včetně zateplených fasád a ocelových konstrukcí.

Životnost se pohybuje kolem 10 let, neboť je vyrobena z UV stabilního polyethylenu.

Repelentní tmel je vhodný pro ochranu málo exponovaných ploch, jako jsou okraje atik a střech, parapetů, znaku obchodů atd. Je vyroben z polybutylu (podobný polyethylenu), který je netoxický, bez zápachu a barvy. Z hlediska bezpečnosti ptáku je nutné tmel přetřít měkkým uzavíracím lakem, tak aby se snížila lepivost povrchu (ptáci si mohou zalepit křídla). Proužek tmelu pracuje tak, že vytváří měkký nestabilní povrch. U ptáků, kteří na něm usednou, vyvolá velmi nepříjemný pocit, který je nutí přesunout se během krátké chvíle z ošetřené plochy na jiné místo. Systém je diskrétní a i z několika málo metrů běžným pohledem nepostřehnutelný zároveň je tvarově velmi přizpůsobivý povrchu a samotná instalace je velmi snadná. Tmel se instaluje na suchý a očištěný povrch pomocí vytlačovací pistole přímo z kartuše. První proužek tloušťky 8÷10mm se pokládá 20 mm od okraje plochy a další vždy po 10 cm. Jednou kartuší lze ošetřit přibližně 4 běžné metry. Tmel je účinný cca 2 roky a během této doby úplně zčerná adsorpcí prachu a ostatních nečistot a má velmi nepěkný vzhled. I když se pro odinstalování může použít speciální přípravek, je jeho odstranění obtížné. Tmel je dodáván pouze firmám se školením v oblasti ochrany budov proti ptactvu.

Lankový systém je vhodný pro ochranu středně a málo exponovaných ploch, jako jsou okraje atik, střech, parapetů, rovněž je velmi vhodný pro ošetření kovových nebo skleněných zábradlí teras kde nepůsobí rušivě a nemůže zde dojít k poranění osob. Rovněž jej lze aplikovat při ošetření vodorovně vedených drátů hromosvodů. Lankový systém pracuje jako mechanická zábrana proti dosednutí tak, že 110 mm nad chráněnou plochou je napnuté tenké lanko. Systém je velmi diskrétní a již z několika málo metrů běžným pohledem nepostřehnutelný. Jedno lanko má velmi malou účinnou šíři cca 5cm a pro ošetření širších ploch je třeba instalovat několik řad lanek. Instalace je pracná a vyžaduje speciální pracovní postup a v některých případech i speciální kotvící prvky vyrobené na zakázku. Lankový systém se instaluje pomocí natloukacích hmoždinek a nerezových tyček přímo do podkladu, nebo přinýtováním (přilepením) nosného prvku, který se skládá ze speciální patky, která se přinýtuje (přilepí) k podkladu a do této patky se upne tyčka. Maximální doporučená vzdálenost mezi tyčkami je cca 2 m. U více řad je možné do jedné tyčky s více otvory upnout i více řad lanek. Tyčka se v tomto případě instaluje do vodorovné stěny kolmé k chráněné ploše. Lankový systém je díky své konstrukci velmi diskrétní, avšak díky napínacím pružinkám má vnitřní nestabilitu, která se často projevuje prasknutím (utržením) lanka, a pak dojde k nefunkčnosti v délce celého modulu, tj. 2m. Životnost lankového systému se pohybuje v časovém horizontu 8 let. V některých případech je nutný pravidelný servis.

Drátový rotační systém "pavouk" je vhodný pro středně a málo exponované plochy jako jsou střechy, kopule, vrcholy sil a pouliční osvětlení. Systém pavouk se skládá z otočného držáku, do kterého jsou vetknuty dlouhé nerezové dráty s chrániči na konci, které rovněž slouží jako závaží pro rozkmitání drátů. Princip ochrany spočívá v tom, že se dráty již při mírném větru pohupují a otáčí, rovněž se rozkmitají při dotyku ptáka. Stále pohybujících se konce systému ptáky plaší. Systém nebrání údržbě ošetřené plochy, neboť se dá z lože čepu snadno demontovat a po provedení údržby nasunout zpět do lože čepu. Montáž systému se provádí na suchý a čistý povrch přilepením lože čepu silikonovým tmelem, popřípadě přišroubováním třemi samořeznými vruty. Po připevnění se dráty rovnoměrně naohýbají tak, aby se systém mohl volně otáčet a konce drátu by neměly být nad plochou výše jak 10 cm. Před montáží systému řádně očistíme chráněný prostor. Vybereme vzdálenost od kraje tak, aby konce drátu přesahovaly přes okraj cca 5 cm, popřípadě aby byla plocha co nejlépe vykryta. Upevníme lože čepu přišroubováním nebo přilepením a nasadíme otočný díl systému. Naohýbáme dráty tak, aby byly symetrické a ve stejné výšce. Protočením zkontrolujeme, jestli v otáčení nic nepřekáží.

Plašící systémy jsou vhodné jako preventivní ošetření prostorů středně a málo exponovaných jako jsou střechy, terasy, balkony atp. Rovněž mohou varovat ptáky před skleněnými stěnami, o které se mohou poranit. Princip ochrany spočívá v přirozeném strachu ptáků z predátorů, jako jsou dravci (poštolka, káně, raroh) nebo hadi, kočky apod. Systém nebrání údržbě ošetřeného prostoru. Montáž systému je velmi jednoduchá a spočívá v umístění plašícího předmětu na vhodné místo, tak aby jej ptáci z dostatečné vzdálenosti viděli. Nevýhody systému ptáci si mohou rychle zvyknout na statické makety a jejich strach po čase zmizí.