Demolice a demontáže » Demolice budov

Demolice budov

Realizujeme nejen jednoduché demolice a bourací práce, ale i velmi náročné průmyslové a civilní objekty, kde uplatňujeme dlouholeté zkušenosti, znalost demoličních technologií a výkonnou demoliční techniku. Veškeré demolice provádíme s ohledem na ochranu životního prostředí, včetně recyklace materiálů a ekologické likvidace nebezpečných odpadů včetně likvidace a sanace azbestu.

Díky dlouholeté praxi a zkušenostem našich pracovníků jsme schopni garantovat vysokou kvalitu a odborné provedení požadovaných služeb. Demolice provádíme jak ruční, tak i strojové.

Provádíme demolice nejen betonových a železobetonových staveb, ale i klasických zděných či dřevěných. Z budov určených k likvidaci demontujeme technologie jakéhokoli typu a ekologicky je likvidujeme. Odstraňujeme staré ekologické zátěže, jako např. staré olejové nádrže či mazutové kotelny.

Po dokončení demoličních prací, dle Vašeho přání, upravíme terén tak, aby na něm mohla probíhat nová výstavba, nebo jej zatravníme či osadíme stromy a keři.