Výškové práce » Arborystika

Arborystika

Firma se již dlouho pohybuje v oboru realizace a údržba zeleně. Naší specializací se stala ARBORISTIKA, tedy péče o vzrostlé dřeviny, kácení, údržba a ořezy stromů. Zaměřujeme se na údržbu dřevin rostoucích v obytných zónách měst a obcí, včetně parků, zámeckých zahrad a památkově chráněných objektů. Nedílnou součástí této práce je také kácení rizikově situovaných stromů, jako jsou hustá zástavba, blízkost elektrického vedení, hřbitovy, svahy apod. Práce provádíme pomocí stromolezeckých technik, jen ve výjimečných případech za použití vysokozdvižné plošiny či jeřábu.

Též se zabýváme likvidací padlých, zlomených či vyvrácených stromů po živelných pohromách, jako jsou silné větry či mokrý a těžký sníh. Součástí dodávek je i likvidace pařezů a to buď vykopáním, nebo vyfrézováním dle přání zákazníka.